top of page

Jsem Eva Procházková, rozená Horáková


Narodila jsem se v revolučním roce 1989 a většinu života jsem strávila v Ratíškovicích. Vystudovala jsem obor Organická chemie FCHT Univerzity Pardubice. Po dobu magisterského i doktorského studia jsem se věnovala výzkumu léčiv a tomuto odvětví jsem zůstala věrná i v profesním životě. Mimoto jsem se ve volném čase podílela na vědecko-popularizačních akcích pro děti a mládež jako demonstrátor. Od roku 2018 pracuji v Olomouci ve firmě Farmak, a.s. na pozici samostatného výzkumného pracovníka.


Vyrostla jsem v rodině myslivce, milovníka přírody a všeho živého, což mě vede k úctě ke všemu, co nás obklopuje. Od dětství miluju knihy, filmy a hlavně společnost. Díky silným vazbám na rodinu a přátele jsem Ratíškovice nikdy úplně neopustila. Po seznámení s manželem, společným budováním domu a následným narozením syna, jsem svoji budoucnost již definitivně spojila s naší obcí.


Politické dění ve společnosti mi nikdy nebylo lhostejné, a jelikož komunální politika je o lidech, kteří mají zájem na tom, co se v obci děje, považuji svou kandidaturu za možnost aktivně se zapojit. Dlouhé roky, které jsem strávila dojížděním za školou a prací, mi to doposud nedovolily, i přes to jsem před 4 roky podpořila svou kandidaturou sdružení nezávislých kandidátů SPK, z nichž vzešli dva zastupitelé. Jsem potěšena, že mě oslovili i pro následující období v nově vzniklém uskupení PRO. Po seznámení s dalšími kandidáty, jejich zkušenostmi, znalostmi a motivacemi věřím, že společně můžeme něco změnit ke spokojenosti našich rodičů, dětí a nás všech.


Z praxe jsem zvyklá pracovat na dlouhodobých projektech, od prvních myšlenek až po jejich realizaci. To vyžaduje spolupráci s lidmi z různých oborů, ať už z oblasti ekonomie, marketingu, regulace a mnoha dalších. Jsem člověk s kladným vztahem k učení se neustále nových věcí a schopností vyjádřit a obhájit svůj názor. Práci pro obec vidím, jako takový dlouhodobý projekt, na kterém bych se, v případě úspěchu našeho uskupení, ráda podílela. Mou vizí by v budoucnosti bylo vytvoření „projektové komise“, která by se dle potřeb a možností zabývala vyhodnocením a zpracováním podnětů občanů pro udržitelnost a rozvoj obce.


Comments


bottom of page