top of page

Jsme PRO:

Kulturu

Garanti oblasti:

Matěj Zicháček

Bc. Matěj Zicháček

Martin-Macek.jpg

Bc. Martin Macek

Josef-Novák.jpg

Josef Novák

1. Vznik komise kultury a cestovního ruchu

Aktuální stav:

V aktuální chvíli neexistuje ucelená skupina osob, která by se starala o rozvoj kultury a cestovního ruchu v Ratíškovicích systematicky a uceleně.

Nový stav:

Vznik ucelené komise, která bude složena ze zastupitelů, organizátorů kulturních akcí, provozovatelů turistických služeb a dalších aktivních jedinců, příspěje nejen k možnosti dlouhodobému plánování a směřování kultury a cestovního ruchu v obci, ale také k možnosti propojovat kulturní akce vzájemně spolu s provozovateli turisticky atraktivních služeb. 

Výsledkem dlouhodobé práce může být například 

 • kulturní léto, které bude sdružovat akce různých pořadatelů 

 • nebo například vznik nové tradiční akce s významem pro region a spoustu dalšího.

2. Tvorba různorodého plánu kulturních akcí společně se spolky a organizátory akcí, včetně podpory stávajících i nově vznikajících akcí.

Aktuální stav:

Kultura vždy byla a vždy bude o spojování lidí, subjektů a různých komunit. 

Aktuálně se však toto neděje, podpora akcí nemá jasně daná a veřejnosti zpřístupněná pravidla. Neexistuje veřejný kulturní plán, ze kterého by se dalo vycházet při plánovaných akcích, zároveň se dramaturgie nevyvažuje pro různá publika, naopak se setrvává u stejných akcí po několik let. 

Nový stav:

 • Spolu s pořadateli akcí, kulturní komisí a vedením spolkového domu bude vytvořen krátkodobý kulturní plán, který obsáhne všechny možnosti, kam se kultura v Ratíškovicích dá posunout a rozvíjet. 
   

 • Vznikne metodika pro podporu kulturních akcí, a to nejenom finanční, ale také materiální, díky čemuž předpokládáme zpřístupnění Spolkového domu spolkům, místním pořadatelům, ale také komerčním pořadatelům, kteří dokážou díky vybavenosti Spolkového domu přitáhnout do Ratíškovic kulturu, kterou my sami provozovat bohužel nikdy nezvládneme. 
   

 • Díky větší finanční podpoře kulturních akcí lze očekávat, že Ratíškovice získají bohatý společenský a kulturní život, aniž by obec musela vynaložit velké úsilí.

3. Zkvalitnění propagace kulturních akcí

Aktuální stav:

Akce v Ratíškovicích jsou propagovány sporadicky bez jakéhokoliv plánu a bez využití aktuálních technologií a sociálních sítí. 

Grafická podoba akcí je vždy různorodá, takže člověk těžko na první pohled posoudí, kde sa daná akce koná a kdo ji pořádá. Na webové stránce Spolkového domu sice kalendář existuje, je však bohužel prázdný. 

Nový stav:

 • Spolkový dům začne plnohodnotně využívat možnosti sociálních sítí (Facebook + Instagram) a webové stránky. 
   

 • Vznikne jednotný vizuální styl Spolkového domu, díky čemuž bude pro návštěvníky akcí jednoduché rozlišit, kde se akce koná a kdo ji pořádá. 
   

 • Interaktivní kalendář bude naplněný akcemi včetně podstatných informací. 
   

 • Spolkový dům tak nebude propagovat pouze své akce, ale díky podpoře ostatních pořadatelů bude sloužit jako informační zdroj pro kulturu v Ratíškovicích. 
   

Vše tak bude hezky ucelené a přístupné pro všechny věkové kategorie. 

4. Podpora kulturně zaměřených volnočasových aktivit

Aktuální stav:

Obec podporuje kulturně zaměřené volnočasové aktivity a spolky, jako je například DH Veselá Muzika, cimbálová muzika, folklórní kroužek aj. 

Nový stav:

Pokládáme za důležité v této podpoře pokračovat, rozvíjet ji a formou těchto aktivit předávat tradice z generace na generaci. 

bottom of page