top of page

Jsem Hana Klimešová, rozená Bábíková


Jmenuji je Hana Klimešová, je mi 34 let, celý život bydlím v Ratíškovicích a jsem na to velmi hrdá.


Vystudovala jsem inženýrský obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách na Slezské univerzitě v Karviné. Po mateřské dovolené, kterou jsem stihla během studia, jsem byla postavena před výzvu – nastoupit jako účetní do společnosti Baník Ratíškovice, s.r.o.. Na nově vybudovaném Spolkovém domě jsem strávila krásné 3 roky. Za tu dobu jsem nabyla zkušenosti a informace o fungování státní správy, obecních rozpočtů, rozpočtů a účtování příspěvkových organizací a jiné, díky kterým si troufnu říct, že mám vhled do problematiky obce a mohu přinést nové inovativní myšlenky.


Do komunální politiky kandiduji proto, že si myslím, že díky kombinaci mého vzdělání, podnikání a praxe bych mohla být Ratíškovicím prospěšná. Nyní jsem v nejlepších letech, plná sil a energie, mám nasbírané zkušenosti jak z veřejného, tak soukromého sektoru, které bych ráda využila ve prospěch naší obce. Jsem ženou, která nechce být pouze sledovatelem a kritikem místních událostí, ale chci udělat všechno proto, abych jednou mohla říct, že jsem se pokusila něco změnit.


Co bych chtěla v Ratíškovicích změnit? Byla bych velmi ráda, aby se uskutečnila rekonstrukce smuteční síně. Nepředstavuji si monumentální projekt, ale chtěla bych krásné, důstojné místo posledního rozloučení ať už uvnitř, tak i venku. Dovedu zpracovat dotační projekt, takže pokud by byla možnost za pomoci dotací zajistit rekonstrukci - jdu do toho! Dále bych si přála alespoň jedno velké kvalitní dětské hřiště pro malé děti, ale i pro děti odrostlejší, protože jak jinak je v dnešní době dostaneme od PC, než nabídnout venkovní aktivitu i mimo kroužky. Děti jsou naše budoucnost a udělejme jim to dětství radostné a krásné! Opět existuje celá řada dotačních titulů, které bych chtěla zkusit napasovat na výstavbu hřiště. A třetí moje priorita – abyste se i vy občané podíleli na zvelebení Ratíškovic, a to tím, že bych prosazovala participativní rozpočet. Bylo by jen na Vás, zda se za vyhrazenou částku bude stavět zóna pro seniory, či hřiště pro děti, nebo zda umístíme více košů na odpadky. Nápadů mám já i moji kolegové / kamarádi ze sdružení PRO spoustu a ke každému se snažíme najít cestu, jak je realizovat.


Mým velkým hnacím motorem je rodina – synové Bořík a Šimonek a manžel Radim, se kterými trávím veškerý volný čas. Jsem aktivní člověk, ráda jezdím na kole, inline bruslích, přečtu si dobrou knížku, zajdu do divadla, na koncert. Nyní podnikám jako OSVČ, vedu účetnictví a poskytuji ekonomické poradenství. Věnuji se také problematice dotací, kdy mám za sebou několik úspěšných dotačních projektů.


Jsem ráda, že jsme součástí uskupení PRO a věřím, že naše práce PRO Vás, PRO Nás, PRO Všechny bude úspěšná a spolu budou NAŠE RATÍŠKOVICE ještě o kapánek lepší!Comments


bottom of page