top of page

Jsme PRO:

Zájmy občanů

Garanti oblasti:

Monika-Hroudná.jpg

Monika Hroudná

Nikol-Zlámalová.jpg

Mgr. Nikol Zlámalová

Jaroslava-Kundratová.jpg

Jaroslava Kundratová

Eliška-Ilčíková-_edited.jpg

Bc. Eliška Macková

1. Děti / mládež

- Dětská hřiště, prvky pro děti

Aktuální stav:

V současnosti jsou v obci pouze dvě funkční větší hřiště pod správou obce: 

 • hřiště u knihovny 

 • a školní hřiště při ZŠ a MŠ Ratíškovice, které kromě veřejnosti využívají za příznivého počasí také třídy školní družiny. 
   

Zásadním nedostatkem je zde téměř neexistující pravidelná údržba a péče. Vzhledem k počtu mladých rodin v obci není toto množství ani stav těchto hřišť zdaleka vyhovující. 

Ve stavu schválení projektové dokumentace je komplex “Lesopark” v lokalitě u Zbrodu v prostranství mezi stavebninami a kolejemi. V rámci dotačního projektu zde již byl vysazen extenzivní sad. Tento projekt bude mít dvě fáze a v současnosti je zpracována pouze první část. Realizace první části je plánována v co nejbližší době. 

Skateboardové hřiště na Orelském je z důvodu havarijního stavu zavřeno. 

Nový stav:

 • Pro všechna stávající místa pravidelná údržba prvků, zeleně, drobné úpravy a opravy dle stávajícího stavu - navrhujeme 1-2x do roka. 

 • Zvážit jmenování správce hřišť, například i z řad dobrovolníků, který by dohlížel na dodržování pravidel a otevírací dobu hřišť, pokud nějaká je, kontroloval by stav prvků a zprostředkovával komunikaci mezi občany a obcí. 

 • Zvážit oplocení areálu hřiště u knihovny kolem zábradlí, aby se zvýšila bezpečnost na hřišti. 

 • Přesunutí cvičících prvků pro seniory do případné relaxační zóny do lokality u Jezérka. 

 • Na školním hřišti zvážit, po domluvě s vedením školy, zapojení žáků vyšších ročníků do pravidelné údržby dřevěných prvků a zeleně (broušení, natírání). 

 • Pokračovat v projektu “Lesopark” se zaměřením zejména na starší děti 10+. Areál oplotit a vybudovat odpočinkovou zónu. 
   

Viz například Rohatec-Kolonie:
 

 • Výhledově zvážit vybudování dětského hřiště v areálu Baníku Ratíškovice a rozmístění menších prvků na obecních pozemcích napříč obcí (např. houpačky, menší lezecká stěna, houpací koník, lanové prvky...), viz Milotice.

2. Mladé rodiny s dětmi    

Aktuální stav:

V současnosti je nejbližší výstavba nových rodinných domů plánovaná v lokalitě Padělky, jedná se prozatím o jednu ulici. Aby výstavba mohla pokračovat i dále, je nutné dokončit směnu s vlastníky pozemků. 

Již řadu let se mluví také o výstavbě rodinných domů u Jezérka, kterou však  prozatím není možné realizovat, jelikož obec není vlastníkem všech potřebných pozemků v této lokalitě.

Nový stav:

- Výstavba rodinných domů

Výstavba RD v lokalitě Padělky

Již v minulých letech proběhla směna pozemků s jednotlivými vlastníky, aby zde mohla být uskutečněna výstavba nových rodinných domů. V lokalitě je postaven zatím jeden dům soukromého vlastníka. Pro dokončení těchto stavebních pozemků musí obec ještě dořešit směny pozemků. Následně se pak mohou dokončit inženýrské sítě v této lokalitě a vybudovat vozovku s obratištěm. 

Plánování rozvoje obce

Plánovaný rozvoj obce je dle schváleného územního plánu navržený do lokality "Za Jezérkem". Tady již proběhla výstavba několika domů. Jedná se o prodloužení ulice "U Jezérka" směre ke staré mateřské škole. Uvažuje se výstavba v lokalitě mezi "Jezérkem" a novou základní školou na neobdělávaných polních pozemcích. Zde musí proběhnout směna pozemků mezi vlastníky a obcí, aby mohlo dojít k dalším postupným krokům k výstavbě.