top of page

Jsem Martin Šupálek


Narodil jsem se 18.4.1985, celé dětství i dospívání jsem prožil v Ratíškovicích. Po absolvování základní školy jsem byl přijat na SPŠ v Uherském Hradišti. Po maturitě jsem vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, kde jsem získal titul inženýr. Ještě po studiích jsem při zaměstnání studoval architekturu a navrhování interiérů, ale tento obor jsem už bohužel nedokončil.


Dá se říct, že celý svůj profesní život jsem zaměstnán jako konstruktér. A to především jako projektant svařovaných konstrukcí. Prošel jsem za svoji kariéru více firem. Nyní jsem již osmým rokem zaměstnán u německé firmy, která se zabývá výrobky a konstrukcemi pro vodu a vodní díla. Zde pracuji jako konstruktér a designér. Ve svém volném čase se věnuji myslivosti a působím jako místopředseda Mysliveckého spolku v Ratíškovicích.


Do zastupitelstva jsem se poprvé dostal před osmi lety. Měl jsem určité představy a nápady, které jsem chtěl nabídnout naší obci. Proto jsem oslovil své přátele, kteří mě s nadšením podpořili a kandidovali jsme jako SPK. To jsme zopakovali i minulé volby, kdy jsme získali dva zastupitele. Chci tímto svým přátelům poděkovat, že mě při kandidatuře podpořili. Mimo působení v zastupitelstvu jsem byl v letech 2014-2018 předsedou komise pro životní prostředí. V současné době jsem členem stavební komise v naší obci.


Nyní jsme sestavili kandidátku lidí s velkým zájmem o chod obce. Jedná se o kandidáty nejen s nadšením, ale také s chutí se aktivně zapojovat do dění v obci. Byl jsem v tomto sdružení vybrán na pozici lídra a povedu naše sdružení „PRO“ do letošních komunálních voleb.


Nově zvolené zastupitelstvo, tak jako všichni občané, bude čelit nelehké situaci v dnešní době energetické krize. Vedení obce by se mělo snažit efektivně šetřit a najít řešení, jak obec do jisté míry udělat energeticky soběstačnou. Nejedná se o krátký časový horizont, proto je nutné neprodleně začít hledat nová možná řešení. Program investic do rozvoje obce by měl být především směřován k obecním objektům, které potřebují rekonstrukci a jejich renovací docílit toho, aby se staly méně energeticky náročnými. V tomto duchu prosazujeme rekonstrukci smuteční síně. Sám se tímto projektem zabývám po celou dobu svého působení v zastupitelstvu. V posledních letech naši obec trápí problémy se suchem. Bude nutné, abychom na obecních pozemcích a také na některých objektech našli řešení, jak efektivně vodu zadržovat.


Tak jako v minulých letech budu k práci pro obec přistupovat se vší pokorou a se zájmem, tak jak se na rodáka z Ratíškovic sluší. Budu rád, jestli Vás program osloví a získáme Vaši důvěru.

Comments


bottom of page