top of page

Jsem Filip Kundrata


Narodil jsem se 22.9.1979 v Hodoníně, několik roků jsem pobýval v Praze, Ostravě i jinde. Největší část života však trávím v Ratíškovicích.


Po základní škole jsem byl přijat na Gymnázium do Strážnice, poté jsem se vydal na studium jazyků na Jazykové škole v Hodoníně. Jsem ročník, který ještě zažil povinnou vojenskou službu, a to v Opavě a Chotěboři. Poté jsem šel studovat na Přírodovědeckou fakultu v Ostravě, obor Fyzická geografie a geoekologie. Již při studiích jsem pracoval pro firmu Jlv, a. s., díky čemuž jsem procestoval část Evropy a mohl se tak zdokonalit v cizích jazycích, zvláště angličtině a němčině. Půl roku jsem pak pobýval na Novém Zélandě, kam jsem se vydal s partou přátel. V současné době pracuji v Hodoníně jako technický pracovník pro geologické práce.


V mládí jsem prošel skoro veškeré kroužky, které byly tehdy k mání: Od jisker k pionýrům až po junák, hasiče a fotbal. Ani folklor mi nebyl cizí. Dotáhl jsem to až na metu nejvyšší - ratiškovského stárka. Stárku Veroniku jsem si pak dokonce vzal a společně vychováváme dceru Alžbětu.


Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2014, kdy jsme s partou kamarádu založili uskupení SPK. Dospěli jsme k názoru, že nám není jedno co se v obci děje a chtěli jsme se více angažovat. Od tohoto roku jsem členem členem kontrolního výboru, od roku 2018 jsem jeho předseda a zároveň zastupitel.


Přál bych si, aby obec prosperovala a rád bych se na tom podílel. Zejména mi záleží na tom, aby komunikace směrem k občanům byla co nejpřívětivější. Prosazuji moderní a otevřený obecní úřad, zkvalitnění webových stránek, infoprogramu a sociálních síti. Moje dcera nastupuje v letošním školním roce do mateřské školky, takže mi není lhostejná ani oblast školství. Chci podporovat a udržovat kvalitní výuku na ratiškovské základní škole a zasadit se o rozsáhlejší digitalizaci naší školy.


Do letošním komunálních voleb jsem vstoupil pod nově vzniklým uskupením PRO. Sdružení PRO je uskupení ratiškovijáků s podobným smýšlením, kterým není lhostejný osud a vývoj naší obce.

Commentaires


bottom of page