top of page

Program

Vážení spoluobčané,
 

dovolte nám, abychom Vám představili náš volební program. Možná se Vám bude zdát málo odvážný, málo „slibující“, ale vycházíme z reálných dat a nechceme Vám slibovat něco, co nakonec nebude možné splnit.


V následujících 4 letech pravděpodobně nastanou horší časy jak pro Vás, tak i pro obce. Už nyní dochází ke zvyšování cen základních potravin, energií, vody, úrokových sazeb na hypotéky apod. Předpokládáme, že se sníží příjmy do obecního rozpočtu a tedy nezbyde tolik prostředků na investice. I pokud se jakákoliv obecní budova postaví z dotace, její údržba, energie a zajištění provozu stojí obecní rozpočet nemalé finanční prostředky. Proto naším cílem není stavět nové budovy, o jejichž využitelnosti by se dalo polemizovat, ale chceme UDRŽOVAT stávající. 
 

Jedinou velkou investiční akcí, kterou považujeme za nutnost, je rekonstrukce smuteční síně. Myslíme si, že každý občan Ratíškovic, ať už se pozůstalí rozhodnou pro rozloučení v kostele nebo ve smuteční síni, si zaslouží důstojné a pěkné prostředí tohoto posledního aktu. Proto odmítáme výstavbu hudebního sálu, u kterého již bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, a UPŘEDNOSTŇUJEME REKONSTRUKCI SMUTEČNÍ SÍNĚ.

Zdražování energií sebou přináší také hledání cesty k alternativním zdrojům a částečné soběstačnosti obce. Nabízíme tedy i pohled na využití obecních budov k využití solární energie.

Nechceme Vám slibovat nesplnitelné, chceme předložit uskutečnitelný volební program i v době, která nebude jednoduchá.

Cesta ke splnění těchto cílů vychází z předpokladu získání co největšího počtu mandátů a shody s ostatními členy zastupitelstva. Jsme připraveni za tyto body následující 4 roky bojovat. 

Jsme PRO:

bottom of page