top of page

Jsme PRO:

Sport a volný čas

Garanti oblasti:

Filip-Kundrata.jpg

Bc. Filip Kundrata

Radim-Slezar.jpg

Ing. Radim Slezar

Radim-Kopl.jpg

Radim Kopl

1. Podpora sportování v zimním období a závěrečné práce na třetím hřišti

Aktuální stav:

Zejména v podzimních a zimních měsících využívají sportovní i volnočasové spolky místní tělocvičnu základní školy, která však přestává dostačovat svou kapacitou. Některé spolky (nejen sportovní) si hledají prostory pro své využití jinde a některá sportovní odvětví, jako florbal, dokonce musí hrát v sousedních Dubňanech z důvodu nedostatečných rozměru školní tělocvičny. 

Druhé hřiště (bývalé škvárové), které by nedávno pěkně opravené, postrádá osvětlení, takže v podzimních měsících, kdy se již brzy stmívá, bývají tréninky z důvodu nedostatku světla ukončeny. 

Skatebordové hřiště bylo díky havarijnímu stavu uzavřeno a z řad veřejnosti zaznívají četné žádosti o vybudování workoutového hřiště, které je zatím pouze na papíře.

Nový stav:

  • V zimních měsících vybudovat nafukovací halu, která by se dala umístit na Orelské hřiště, nebo najít jinou vhodnou lokalitu. 

  • Prověřit možnost vybudování nového zázemí pro obecní četu (viz investice, opravy, údržba), čímž by se uvolnila stávající hala, která by se vhodně zrekonstruovala, a ve které by se daly provozovat sporty jako florbal, či futsal a další. 

  • Dále by se na druhém (škvárovém) hřišti mělo dobudovat osvětlení, na které jsou již připraveny betonové základy. Zároveň by se měly instalovat sedačky s částečným zastřešením, protože z tribuny se vlivem pálícího slunce z jihu a kvůli betonovým schodům stává rozpálené místo, kde nelze vydržet ani pár minut. 

  • Skatebordové a workoutové hřiště zakomponovat do areálu lesoparku u Zbrodu viz Oddíl Pro občany všech věkových kategorií.

2. Podpora výstavby cyklostezek

Aktuální stav:

Ratíškovice protíná několik cyklostezek. Mezi nejvyužívanější patří Ratíškovice - Rudník - Bzenec přívoz, která vede přes les. V roce 2019 byla otevřena asfaltová cyklostezka Ratíškovice - Hodonín Pánov, která končí u firmy Omnika.

Nový stav:

Podporovat výstavbu cyklostezek v okolí obce Ratíškovice, například cyklostezka na Dubňany, ale s ohledem na přírodu a les! A dále podporovat dokončení cyklostezky Ratíškovice - Hodonín Pánov, aby byla prodloužena až do Hodonína. Prozkoumat možnosti ohledně opravy komunikace na Náklo (od Baťovky po Náklo).

bottom of page