top of page

Jsem Jaroslava Kundratová, rozená Brhelová


Narodila jsem se 24. 5. 1956 v Hodoníně. V roce 1975 jsem se provdala za Vojtěcha Kundratu, se kterým máme tři děti a již celkem pět vnoučátek - Barunku, Vojtu, Tomáše, Olivera a Alžbětku.

Mám vystudováno oděvnictví ve Strážnici a Prostějově, posléze jsem pokračovala na Institut výchovy pro objevy a vynálezy v Praze, což mám ukončeno diplomovou prací - diplomovaný technik. Dále jsem absolvovala potřebné kurzy pro doplnění vzdělání. Pracovní život mi začal roku 1974 jako švadlena a dále již pokračoval kariérní postup až na vedoucí technického rozvoje v n. p. Šohaj Strážnice. Od r. 1994 OSVČ - organizační poradce až dosud.

Myslím, že lidé z okolí mě nejvíce zaregistrovali jako projektovou manažerku Mikroregionu Nový Dvůr a obce Milotice, kdy za sebou mám mnoho realizovaných projektů, např.: Muzeum ve vagonu v Ratíškovicích, Informační místo v konírně zámku Milotice, dětské hřiště a lezecká stěna v Miloticích apod.

Jsem také zakládající členka MAS (Místní akční skupiny) Kyjovského Slovácka v pohybu z. s. (Společnost podílející se na rozvoji venkovských oblasti a zlepšení kvality života v nich. Skládá se ze šesti mikroregionu - 45 obcí kolem Kyjova). V současné době aktivně pracuji ve výběrové komisi.

V politice také nejsem žádný nováček - jako nestraník za KDU jsem byla zastupitelka obce ve třech volebních obdobích od roku 1994 – 2006, kdy jsem figurovala v SK Baník Ratíškovice. Zde jsem pomáhala vyřešit problémy po druhé lize fotbalu a vrátit majetek zpět naší obci. Dále také organizačně a finančně rozdělit FK (fotbal) a ostatní oddíly SK Baník Ratíškovice. V letech 2002 – 2005 jsem byla ředitelkou Osvětové besedy v Ratíškovicích.

Mezi mé záliby patří sport, kultura, divadlo, četba, film, hudba a cestování. Mimo jiné také kroje a tradice a proto od r. 2017 organizuji každoročně v měsíci září krojovanou Děkovnou mši svatou jako poděkování za úrodu ze zahrad, polí a vinohradů.

V poslední době jsem nejvíce činná jako předsedkyně Československo- Francouzské společnosti (partnerství od r. 1988 s městem Vouziers) a předsedkyně Klubu seniorů Ratíškovice, který zde působí již 20 let.

Mé životní krédo: Vždy jsem ráda pracovala, práce mě vždy bavila, baví a dá-li Bůh ještě bavit bude...


Comments


bottom of page