top of page

ZKUŠEBNÍ DOBA PRO aneb zhodnocení tří měsíců ve vedení obce

Vážení občané,

S novým rokem 2023 končí i pomyslná „tříměsíční zkušení doba“ a vyvstává čas zhodnocení. Členové našeho uskupení PRO jsou ve vedení obce, v zastupitelstvu a pracují také v komisích a výborech.


Před ustanovujícím zastupitelstvem kolovaly informace, že jsme nebyli na vedení obce připraveni, nepočítali jsme s ním. Opak je ale pravdou – program, který jsme Vám slibovali byl promyšlený a nejednalo se o žádné bezmyšlenkovité výstřely.


Sociálně – administrativní služba: do 14 dnů po ustanovujícím zastupitelstvu jsme občanům zpřístupnili tuto službu. Paní Bajová z ÚP, pracoviště Hodonín přijela na první setkání s občany vybavená formuláři a natěšená pomáhat. V prosinci se s ní občané mohli potkávat každých 14 dnů, nyní to bude každý měsíc. Jsme rádi za velmi pozitivní hodnocení od Vás občanů. Hodně si toho vážíme.


Hledání nového lékaře: nejvíce rezonující téma v obci je nyní hledání nového lékaře na místo pana dr. Něničky na DPS. Situace není úplně jednoduchá, protože lékař se stěhuje do Vracova a karty pacientů bere s sebou. Nemáme tedy pro nového lékaře žádnou kartotéku pacientů, které bychom mu předali a nový lékař si pacienty musí najít sám. Nicméně intenzivně téma nového lékaře řešíme a v podstatě existují dvě cesty, jakými lze lékaře dostat do obce: První cesta je vyhlášení záměru pronajmout ordinaci (což je od prosince na webových stránkách obce, odborných periodikách, informovali jsme do kyjovské i hodonínské nemocnice a jiné), ovšem bez kartotéky pacientů je to obtížné. Další cestou je vychovat si vlastního lékaře – tzn. za pomoci stávajícího lékaře v obci poskytnou doplňující vzdělání lékaři mladšímu, kterého bychom si tady udrželi a poskytli mu zázemí. Jako vedení obce jsme nezavrhli ani jednu cestu a jednání vedeme oběma směry a uvidíme, která možnost bude efektivnější. Věřte ale, že jednání nejsou jednoduchá – je to množství telefonátů, jednání, vyplňování formulářů a jiné práce. Mravenčí práce, která nejde tolik vidět a směrem k Vám to může působit, že obec nekoná ve prospěch občanů. Bohužel s nedostatkem lékařů se potýká velká část obcí napříč republikou. Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že kvalitní lékař zde bude v co nejkratší době.


Ježíškova vnoučata po ratíškovsku: V září jsme v rámci našeho sousedského odpoledne rozdávali balíčky pro děti jako odměny za soutěž a v předvánočním čase jsme se naopak zaměřili na ty starší občany naší obce. Letos jsme se rozhodli, že v rámci celorepublikového projektu Ježíškova vnoučata se staneme vnoučaty pouze u nás, a uděláme radost vánočními dárky v místním domově s pečovatelskou službou. Připravili jsme 22 dárkových krabiček s pochutinami, které pan starosta spolu se svými radními 22. prosince předali klientům DPS a strávili s nimi odpoledne. Věříme, že dárky i milá slova od předávajících udělaly radost.


Rozšíření obecní půjčky: Obec již několik let nabízí občanům možnost využít půjčku s příznivými podmínkami ke splácení. Získané peníze lze využít na opravy vaší nemovitosti – výměna oken, fasáda, rozvody, půdní vestavby a další. Letos se podařilo účel půjčky rozšířit také na pořízení obnovitelných zdrojů tak, jak jsme uváděli ve volebním programu. Půjčku tak můžete využít například na instalaci tepelného čerpadla nebo fotovoltaické elektrárny.


Na čem pracujeme dál mimo výše uvedená témata?

  • Dochází k vyměření obecních lesních parcel na Krátkých odměrách a v brzké době dojde k likvidaci kalamitního stavu

  • Zaměřujeme se také na energetickou soběstačnost obce

  • Plánujeme besedu starosty a jeho radních s občany

  • V rozpočtu obce jsme vyhradili 300 tisíc, o jejichž investici rozhodnete vy. Plánujeme jakou formou a kdy spustíme návrhy záměrů.

  • A mnoho dalších….

Věříme, že jsme ve zkušení době obstáli a pracujeme dál, protože pracujeme PRO Vás, PRO Nás, PRO Všechny.Comments


bottom of page