top of page

Povolební vyjednávání

V den voleb jsme se celý tým PRO sešli na volebním štábu, kde jsme bedlivě sledovali výsledky voleb online. Čím bylo později, tím nervóznější jsme byli, protože ostatní obce již měly jasno. A až byla konečně zveřejněna naše obec, nemohli jsme tomu uvěřit. Cítili jsme upřímnou radost a nadšení. Krásný pocit, který trval jen chvilku. Bylo potřeba jednat – co dál?

Všichni jsme se dohodli, že budeme respektovat výsledky voleb a tedy hlasy voličů. Nikdo ze zvolených zastupitelů neustoupí a zároveň budeme vést povolební vyjednávání v pořadí tak, jak jej určili voliči.

Nejen výsledky voleb, ve kterých se KDU-ČSL umístilo jako druhé, ale také úcta k lidem, kteří dlouhodobě pracují ve vedení obce, nás vedly k tomu, že jsme je oslovili jako první pro případnou spolupráci. Náš lídr Martin Šupálek se proto nejprve spojil se stávajícím starostou panem Uhlíkem, aby si dohodli první schůzku. Zároveň se o něco později sešel s panem Filipem Zdražilem za Živé Ratíškovice. S tím se setkal poprvé, proto se seznámili a Martin mu řekl náš postup a to že nejprve jednáme s KDU-ČSL.

Během dalšího týdne proběhla 2x schůzka zastupitelů PRO a KDU. Projednávaly se programové shody, návrh na pozici starosty, místostarosty a složení rady, komisí a výborů. Dohromady bychom získali osm mandátů, což by sice tvořilo nadpoloviční většinu v zastupitelstvu, ale koalice by mohla být poměrně nestabilní. Již při absenci jednoho člena bychom se mohli ocitnout v opozici.


Proto jsme se sešli opět celý tým a odhlasovali si, že tato koalice se nám jeví jako velmi křehká a proto je potřeba posílit koaliční tým o dalšího silného partnera, se kterým máme programové shody a zároveň dále respektovat voliče – tedy oslovit Živé Ratíškovice. Opět se tedy sešli zastupitelé PRO a Živých Ratíškovic, projednali náš návrh, řekli si své požadavky. Ty se potom přetlumočily vedení lidovců, které s našim návrhem souhlasilo.

Následně proběhly další dvě schůzky již všech tří koaličních partnerů, kde se opět řešily programové shody a požadavky do koaliční smlouvy, složení rady, návrh na pozici starosty, místostarosty, radních a složení komisí a výborů. Na poslední schůzi se již podepisovala koaliční smlouva, o čemž jste byli všichni informováni od všech zúčastněných stran.

Mimo to, že každá strana navrhne své požadavky a jedná se v úzkém kruhu (rozumějte zvolení zastupitelé), chce také každá strana projednat jednotlivé návrhy a požadavky protistran ve svém plénu, i s nezvolenými členy. I to je jeden z důvodů, proč se jednání tolik protahují a občané mohou mít pocit, že se nic neděje.

Nebudeme Vám lhát, bylo to náročné období, ale jelikož nám všem šlo o stejný cíl a to aby se nám v Ratíškovicích žilo co nejlépe, nakonec jsme našli nejlepší možné řešení pro všechny.


Ještě jednou tedy připomínáme složení vedení obce, které budeme navrhovat na ustavujícím zastupitelstvu obce. To proběhne v pondělí 24. října v 17:00 na Spolkovém domě. Všichni jste srdečně zváni!

Za PRO předkládáme 3 radní - Martina Šupálka, Filipa Kundratu a Radima Slezara, Martin pak bude všemi koaličními partnery navržen do funkce uvolněného starosty. Za KDU-ČSL je plánován jeden radní - Josef Uhlík, který by měl zastávat pozici uvolněného místostarosty. Na post třetího radního pak navrhneme Filipa Zdražila za Živé Ratíškovice.
Comments


bottom of page