top of page

Příjmy, dotace aneb jak ušetříme a vy rozhodnete, co zbudujeme!

Milí občané, také si myslíte, že ¼ milionu korun je spousta peněz? Měli byste nápad jak s takovou částkou Ratíškovice vylepšit či co by se dalo zbudovat? Tak čtěte dál.. víme, kde je získat a vy můžete rozhodnout jak s částkou naložit!


Rozpočet obce obsahuje příjmy, výdaje, peněžní operace a použití peněžních fondů. Příjmy obce jsou tvořeny zejména výnosy z daní nebo podíly na nich, příjmy z vlastní činnosti, dotacemi ze státního rozpočtu či státních fondů, dotacemi z rozpočtu kraje a jiných.

Dotace jsou nenávratně poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu, za předpokladu splnění podmínek.


Pro obce jsou velmi zajímavé dotační programy na investice. Dotační tituly vypisuje zpravidla Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo životní prostředí.


Obec Ratíškovice je celkem úspěšná v čerpání dotací. Například dotace získala na přestavbu Bytového domu 101, Rekonstrukce PC učeben v ZŠ, Rozšíření MŠ u Jezérka, Přístavba ZŠ o dílny či projekty My zasadíme, vy sklidíte. Kompletní seznam projektů zde: Investice a projekty obce - Oficiální stránky Obce Ratíškovice (ratiskovice.com)


Jak probíhá získání dotace? Na počátku všeho stojí podání žádosti o dotaci. Obec Ratíškovice si žádosti o dotace nezpracovává sama, ale najímá si soukromou společnost, která se pak stará o celu problematiku – od podání žádosti, doložení příloh, výběrové řízení / cenový marketing až po doložení monitorovacích zpráv. Pověření k podání žádosti musí být schváleno radou obce, takže pro některé z Vás, kteří čtete Zvon, to není novinka.


Jaká je cena za kompletní vyřízení dotace? Cena za zpracování dotací se liší, nicméně je tvořena fixní složkou (cena za podání žádosti) + % ze získané dotace. Firmy si většinou berou za podání žádosti od 5 000 Kč až do 30 000 Kč, pohyblivá složka pak činí 0,05-5 % z hodnoty získané dotace.


Jako příklad si zkusme namodelovat - při stavbě sálu/ bytového domu/ přístavby , který by stál 30 mil a dotace by činila 50 %, by si společnost za zpracování celé dotační administrace (předpokládejme střední hodnoty) vzala pevnou částku ve výši 20 000 Kč + 2 % z částky 15 mil Kč po získání dotace. Celkem tedy 320 000 Kč!


Naše sdružení PRO má mezi sebou lidi, kteří se problematikou dotací zabývají, mají s dotacemi zkušenosti a dokázali by si VYBRANÉ dotační projekty zpracovávat sami včetně kompletní administrace.


Věděli byste jak s 320 tisicí Kč naložit? V rámci našeho participativního rozpočtu, který je naše priorita, byste o jejím využití rozhodovali VY OBČANÉ!


Proto přijďte ve dnech 23.-24.9. k volbám.

Comments


bottom of page