top of page

Dětská hřiště v Ratíškovicích

Současný stav

Momentálně máme dvě větší hřiště pro veřejnost pod správou obce - hřiště u knihovny a školní hřiště při ZŠ a MŠ Ratíškovice.


Hřiště u knihovny bylo dlouhá léta neudržováno, po naléhání rodičů obec svolila k drobným (avšak pro bezpečnost důležitým opravám) a doplnění nového prvku - houpačky pro nejmenší a houpacího hnízda. Dále se opravilo a zaplachtovalo pískoviště. Bohužel vzhledem k počtu malých dětí, které sem docházejí, pořád stav hřiště není ideální. Naše návrhy že bychom, my rodiče, s provozem pomohli a poptali menší prvky od dárců z okolí, také natřeli stávající prvky, byly zamítnuty. Co se týče úprav, byli jsme jako rodiče zapojeni pouze do odkůrování nového bednění kačírku a následně jeho rozprostření po hřišti. Z vlastní iniciativy jsme si s maminkami alespoň zpestřily vybavení půjčovnou hraček, na kterou si samy dohlížíme.Školní hřiště momentálně obsahuje dvě hrací konstrukce, houpačky a pár dalších prvků. Pravidelná údržba zde bohužel není, opravy se řeší (většinou s prodlením) až nastane nějaký problém. Vzhledem k tomu, že hřiště primárně využívají děti 1. stupně ZŠ a především družiny, je toto také nedostačující. Nyní máme 5 tříd školní družiny (cca max. 125 dětí), které tady, za příznivého počasí, tráví velkou část dne. Proto je jasné, že je zde potřeba častější údržby, především z důvodu bezpečnosti. Navíc hřiště je hojně navštěvováno i dětmi mimo ZŠ.Další prostory jsou pak u Rybářské bašty, kde se z dobré vůle o hrací prvky stará především stávající pronajímatelé a doplňují je svými prvky a hračkami. Poslední místo je bývalé hřiště na rozhraní ulic Zelničky a Baráky, kde o jakékoliv údržbě nemůže být řeč. Kdo nepamatuje, zřejmě by už ani nenadál, že to dříve hřiště bylo.Do budoucna je plánován “Lesopark” v prostranství mezi stavebninami a kolejemi. Momentálně je schválen projekt. Obsahuje hrací prvky pro děti včetně workoutu. Zde jsme se s maminkami také snažily prvky připomínkovat. Domníváme se, že lze za stejné peníze pořídit atraktivnější prvky. Avšak pan projektant si své dílo obhájil a již nám nebyl poskytnut prostor k diskuzi.


Skateboardové hřiště na Orelském je z důvodu havarijního stavu zavřeno.


Navrhované řešení

Pro všechna místa pravidelná (min. 1-2x za rok) údržba prvků, zeleně, drobné úpravy a opravy dle stávajícího stavu.


Hřiště u knihovny - oplocení areálu kolem zábradlí u knihovny, aby se zvýšila bezpečnost na hřišti. Zamykání hřiště na noc. Praktické zázemí pro uložení hraček. Vysázení zeleně. Přesunutí cvičících prvků pro seniory na jiné místo např. odpočinkové zóny u Jezérka (kterou navrhujeme v programu). Zde bude mít mnohem větší využití. Místo těchto prvků postupně dokoupit další hrací prvky či sestavu. Oslovit místní živnostníky, využít participativní rozpočet a oslovit i sponzory.


Školní hřiště - do pravidelné údržby dřeva a zeleně (obroušení, natírání) zapojit žáky vyšších ročníků. Kromě praktického i edukativní záměr - aby si věcí více vážili a neničili je. Stejně jako u knihovny s ohledem na rozpočet, postupné dokupování dalších prvků a sestav.


Na každém větším veřejném prostranství pár herních prvků, houpačka - stejně jako mají sousedé v Miloticích.Pokračovat v projektu “Lesopark”, ale vyměnit prvky za praktičtější a oblíbenější pro děti. Do budoucna přidat další atrakce pro děti a mládež. Areál oplotit, udělat odpočinkovou zónu, pump trackové dráhy pro starší děti a např. i U-rampu.


Viz například Rohatec – kolonie:Zlikvidovat skateboardové hřiště na Orelském a tyto prvky zakomponovat k lesoparku (případně do jiné, klidnější lokality v obci).


Výhledově nová hřiště u Hliníčku, u Jezérka a na rozhraní ulic Baráky a Zelničky a v areálu Baníku Ratíškovice.

Comments


bottom of page