top of page

ZHODNOCENÍ ROKU 2023 A VÝHLED DO NOVÉHO ROKU 2024

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám všechno dobré v novém roce 2024, především hodně zdraví, které je nejdůležitější, pracovních úspěchů, osobní a rodinné pohody.


Ale vraťme se nyní pomyslně na počátek roku 2023 a projděme jej společně alespoň ve vzpomínkách. Rádi bychom vám přiblížili, co vše se za ten uplynulý rok odehrálo, jak vznikají nové projekty a jak se snažíme naplňovat náš volební program.

 První měsíce roku 2023 byly ve znamení dvou důležitých akcí – hledání praktického lékaře a nákupu areálu Cihelny. Přivést do obce PL jsme si dali jako závazek vůči Vám, občanům. Díky pilné dlouhodobé práci pana starosty Martina Šupálka a zastupitelky Hany Klimešové, kteří vyhledávali, obvolávali a osobně se setkávali s možnými kandidáty na lékaře v obci, mohla 3. května 2023 začít registrace pacientů k MUDr. Balážové, která ordinuje na DPS. Paní doktorka stále ordinuje jen jeden den – důvod je prostý, k tomu, aby mohla rozšířit ordinační hodiny potřebuje navýšit počty pacientů. Obavy z neošetření nebo akutní pomoci v jiné dny mít nemusíte, paní doktorka vás přijme také v nedaleké ordinaci v Rohatci – Kolonii.


Bezpochyby nejvýznamnější investiční akcí roku 2023 se stal odkup areálu bývalé cihelny. Příležitost ke koupi tohoto strategicky výhodně situovaného areálu (prakticky střed obce, navazující na stávající infrastrukturu, sportovní areál a Spolkový dům) se novému vedení naskytla hned zkraje roku. Pro našeho leadra a zároveň starostu Martina Šupálka se tento projekt stal téměř srdcovou záležitostí. Jelikož vytušil potenciál dané lokality pro možnou výstavbu a další rozvoj obce, podařilo se mu v krátkém čase přesvědčit nejen koaliční partnery, ale i ostatní zastupitele, o významu a důležitosti této investiční akce. Důležitým argumentem se stal také veřejný zájem o zamezení vybudování případné soukromé průmyslové zóny v tomto areálu, což by se citelně dotklo nejednoho občana Ratíškovic. I přes komplikované majetkoprávní poměry, vztahující se k bývalému areálu cihelny a relativně vysoké ceně, došlo ke schválení možnosti koupě již na únorovém zastupitelstvu. Následně v březnu byla podepsána samotná smlouva mezi obcí Ratíškovice a insolvenčním správcem. V současné době je již přichystán návrh na změnu územního plánu v dané lokalitě, který by změnil zařazení pozemků v areálu bývalé cihelny ze smíšené výrobní na smíšenou obytnou.


 Pan starosta se celý rok zabýval energetickou soběstačností obce a výsledkem bylo zpracování několika projektů na umístění fotovoltaických panelů  a následné podání žádostí o dotace na MŽP. Projekt i nadále pokračuje a v případě poskytnutí dotací a příznivé cenové nabídce by mohlo dojít k umístění panelů na některé obecní budovy. Pozitivní posun jste mohli zaznamenat také v možnostech pro občany – obecní půjčka na rekonstrukci se rozšířila o možnost využití na zelenou úsporám.


V druhé polovině roku se naskytla příležitost dotace z IROP na rozšíření hasičské zbrojnice. Na tuto možnost starosta s hasiči okamžitě zareagovali, vypracovala se studie rozšíření a podala se žádost o dotaci. Během roku 2024 začnou stavební práce. Hasiči tak získají nové zázemí, které si bezesporu zaslouží. Jejich pracovní nasazení a obětavost je pro obec důležitá.


Stejně tak se vyskytla možnost získání dotace na venkovní učebnu Archimedes u ZŠ a MŠ Ratíškovice, která nadchla vedení obce i základní školy, a tak se rozjel i tento projekt, který bude realizován z dotací během roku 2024. Učebna bude sloužit k výuce přírodních věd a nabízí dětem vhled do problematiky ekologie a soběstačnosti. Dále jsou předjednány nové herní prvky, které se u školy objeví již na jaře tohoto roku.


Další oblastí, která vzala spoustu času především našim PRO maminkám – Monice, Nikol, Hance i Evě, ve spolupráci se starostou, byla oblast dětských hřišť. V původním projektu dětského hřiště za stavebninami nebylo zcela jasné, pro jakou věkovou kategorii dětí je hřiště koncipováno. Byla tedy vytvořena nová koncepce a uspořádání Lesoparku. Projekt je schválen a až počasí dovolí, začne se s realizací. Snad vše půjde podle plánu a děti si budou moci v druhé polovině roku hřiště naplno užít.  A protože je nutné děti zabavit i v případě nepříznivého počasí, připravujeme pro ně i vnitřní hernu, na kterou Ing. Hana Klimešová vypracovala projekt a spolu se starostou podali žádost o dotaci – ale o tom, až v průběhu roku 2024.


 Tak jak jsme slíbili, během celého roku probíhala min. 1 x za měsíc sociálně-administrativní služba, která bude v roce 2024 pokračovat i nadále. Zároveň během celého roku probíhaly přednášky pod záštitou sociální komise. I o ty nebudou naši spoluobčané letos ošizeni.


To bylo „krátké“ shrnutí naší práce. Je toho pochopitelně mnohem více a rádi vše probereme osobně, třeba na některém zastupitelstvu nebo oficiálních akcích obce. Děkujeme za vaši pozornost, podněty i přízeň a věříme, že spolu dokážeme ještě mnoho dobrých změn. Jen prosím mějte na paměti, že jakákoliv aktivita, je snaha posunout Ratíškovice dál. Kéž je tento cíl společný pro nás všechny!

bottom of page