top of page

Jsem Nikol Zlámalová, rozená Šimková


Narodila jsem se v červenci 1989 v kyjovské porodnici jako Nikol Šimková. Celé dětství i dospívání jsem prožila v Ratíškovicích. Jednu pětiletku jsem si během studií odžila v Brně. Troufám si říci, že tu mám hluboké kořeny, a i přesto, že možnosti žít jinde byly, my jsme se s manželem rozhodli v Ratíškovicích usadit natrvalo. Máme tu domov a vychováváme syny Jonáše a Eliáše.


Po základní škole jsem vystudovala Obchodní akademii v Hodoníně, obor Ekonomické lyceum. Možná trochu nečekaně jsem si pak vybrala zcela humanitní obor Učitelství pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Dějepis a Občanská výchova. Pracovní příležitosti mě pak na krátký čas přivedly blíže k číslům a věnovala jsem se bankovní činnosti. Že se chci věnovat školství jsem ovšem věděla od začátku. Po rodičovské dovolené jsem začala pracovat na Základní škole v Miloticích. Práce s dětmi a mladými lidmi udržuje člověka v neustálé aktivitě, je to jakýsi hnací motor, který vás nutí s nimi držet krok. Co do dětí a dospívajících vložíme, to se nám vrátí zpět.


A to je jeden z důvodů, proč chci kandidovat ve volbách 2022, nabýt nové zkušenosti, rozšířit si obzory a mít možnost obohatit zase další generace. A také naopak – věřím, že pohled a názory nově příchozích, mladých občanů mohou být pro chod obce velmi přínosné a udrží aktivní dění.


Ve svém volném čase nepohrdnu dobrou kávou a kvalitní četbou, ráda vařím pro svou rodinu a zvláště pro děti pečuji o malou zahrádku. Protože máme kluky aktivní, často trávíme společný čas na kole, v bazénech a sportovních halách.


Uskupení PRO mi dává smysl. Je až neuvěřitelné, jak lidi může stmelit společný zájem, jak si i zjevně různorodá skupina umí najít společnou cestu a věřit ve společné cíle….


PEVNÉ RODINNÉ VAZBY, DOMOV A VZDĚLÁNÍ JSOU KLÍČEM K TOMU, ŽE SE Z NAŠICH DĚTÍ STANOU ZDRAVÉ OSOBNOSTI A VYTVOŘÍ STABILNÍ SPOLEČNOST. MYSLEME NA TO….Commenti


bottom of page